Bejelentés


Szentkereszti Andrea oldala Honnan fogom tudni, ha elfogy a láthatatlan tintám?


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


kórságki vagy te?
áruld el rosszarcú idegen!
a vérembe kúsztál
egy hajnalon csendesen.

jöttél s mindent vittél,
mindent a semmiért.
mérlegen az élet,
megsúgod mennyit ér?

sírjon a hegedű
a boldog percekért,
a fel nem ismert hosszú,

eltűnő évekért...

…mik a múltba folytak, de az álom még visszatér…

reményből most a só
a koldus kenyerén,
jövőt álmodva
az Isten tenyerén…


https://youtu.be/LwLABSm0yYca szívedbe engedj bemázsás most a csend.
fáradt közhelyek.
ellop az idő,
s lennék még neked.

egyszer férfikönny hullt
fedetlen mellemre,
és rád gondolok újra,
a szívedbe engedj be!

legyek én a lárma,
ha szépek is a csendek,
eltört üvegpohár,
mit a sors a földre ejtett…

benne a szódavíz,
ha végsőt felpezseg,
legyek újra minden,
a mindened legyek!

bánatból írott szó,
mi felszáll a mennyekbe,
ha fényt csorgat az álom
hajnali testekre…

várok rád mindig… a szívedbe engedj be!


https://youtu.be/ccmjGN5NueY


a szívembe rejtelek


hiszel-e még, ha álmok sejtenek,
aranyporos ösvény, mi hozzád elvezet…
…amikor csendben a szívembe rejtelek?

kívánsz-e még, ha lüktet a képzelet,
és füledbe suttog fájdalmas végzetet…
…amikor lemondón a szívembe rejtelek?

vágyódsz-e még, ha árnyak az égre festenek,
és csak esőfelhők, nem kódolt rejtjelek…
…amikor mélyen a szívembe rejtelek?

várod-e még az elszállt perceket,
ha köd szitál sírva bánat-permetet…
…amikor némán a szívembe rejtelek?

gondolsz-e rám ha ígér a nyár,
szerelmes dal kél a vén zongorán,
a felhők könnyeket ejtenek…

…és örökre némán a szívembe rejtelek…?https://youtu.be/VKuSHuj-idY

csak teszerelem kering,
lángnyelvekből örvény,
rejtjelekbe kódolt titkos,
ősi törvény.

sámándob hangja szól,
szédült lüktetés,
érfalnak csapódó
megsemmisülés.

szavak hullanak…

…érintenek…

parázsként marják
a húsba neved…

…s auránk rezdül…

én fénnyé változom,
a szivárvány ízét
egy csókban elhozom…

…a fényt fényedre halkan ráfonom…

…álmodom…

…s az univerzum vad vonzásában
ellenállnék,
de nem tudok…

…ragyogásba olvadok…

…és szívedben már csak egy rezdülés vagyok…


https://youtu.be/nsagb5Rd5qg
örökkémég elhiszem magam a szép szavakban…
mit érzek…kimondhatatlan…
szeretem némán, olthatatlan.

…s képzelem a mostba …hangulat…
lobban utolsó pillanat,
elszáll…s örökre itt marad…

most hallgatnak a nagy szavak,
álmaink leomlanak, perceink tűzbe hullanak…
mi tegnap összeforrt, mára felszakad…

…s parázsban a lángot keresem…
Istenem még mindig szeretem!

…s elégnék újra a két szemében,
szikra lennék a szenvedélyben…
szeretem mindig…megígérem…https://youtu.be/cj6IdcWmYGY

képzelt világkét világunk van. az egyikben élek,
hol nem látom magam, amelyikben félek.

a másik törékeny… csak álmokból épült,
kihunyt varázslatból fellobbant és szépült.

elvarázsolt szikra, hajnal csillanása…
…gyakran együtt vagyunk…egy képzelt világban…

…fogalmazhatatlan…ellentmond az észnek,
megperzsel, megéget…csak mi látjuk szépnek…

a szív húrján megpendül…hozzád száll szavam…

…s szemeid tükrében…végre elhiszem magam…https://youtu.be/mlaxs1Ur-NU

végtelen


asztrocita ezer,izzó fényben égve,
mit lázadó szerelmünk kézzel szórt az égre…

…s a végtelen festette oly’ gyönyörűszépre…

asztrocita ezer, sötét éjbe töltve,
egyetlenegynek végleg megjelölve…

…ezer vad villanás…

…úgy követel…

…fényévekre távol…

…s nem téved el…

megsebzetten rezzen, álmok ihletésén,
megborzongva ámul az érzés születésén…

…s átlép bűvölten a hold kapuján…

hol álomból harmat függ
a csend pókfonalán,https://youtu.be/_U-Kr6GknRo
meghitt


csöndek szállnak kedves,
fogd a kezem!
most hallgasd csak a lélegzetem.

karodat érzem a vállamon,
és szívedbe dobban a bánatom…

…ha átölelsz…

… alszik a fájdalom…

…és rád olvadnék halkan, mint reggeli fények,

a széllel rezdülnék, mint meghasonlott lélek…

…ölelj magadhoz mintha én lennék az élet!


https://youtu.be/XkDzwe6sTRU

holnap


…elengedés…


fáradt ma a hold, s az ég milyen sötét!
egy homályos csillag fényét szórja szét,
végtelen bánatnak szédült mély tüzét…

…éjjel takargatja halovány szívét…
…felzokogó múltnak megfogja kezét…

…felébred az emlék..
…dobja hűs neszét…
…mérhető csendekben…de gyönyörű szép…

…dübörög és oszlik…megdobbanó lárma…
…zakatol az éjben…mély csendekbe zárva…

…fájón nézi a hold, mert hiszi hogy fénylett,
…mikor a fájdalom szívekre égett…

…suttogott az éjnek valami szépet…

…s a bánat helyébe feledés lépett…

…csillámpor az álom,
még a múltba néz…

…szárnysuhogás bűvöl…

...lassan megigéz…

…s esőt sír a hold még, bánat permetet…
…a szívekbe varázsol tűnő perceket…


…megígéri sírva a holnap szebb lehet…


https://youtu.be/4Tr0otuiQuUikerlángúgy akarod!

még maradnál,
eltéphetetlen
szép aranyszál,
szívet rázó gondolat…

…sír a vérben… ha nincs szavad…

a sejtben fájva felragyog,
életre kelt csillagok…
…a titkos csend…
…gondolat…

…hogy fénnyel olthatod csak szomjadat…

mindig magasabban,
és egyre fent…
…lázban ölelni ami szent…

széthullani lassan,
a fénnyel összeérni,
egyetlenné válni…

…s újra visszatérni…https://youtu.be/5JBtnNqyLYsa létezés álma…mátrix…napba hunyorít a létezés álma,
halálból gördülve sikolt fel a mába,
felvibráló lángja az égig ér,
illúzió csöppen…

…nem ígér…

…s a végtelen fényből élet szakad…

ólomsúlyú árnyék a húsba tapad,
sárba taszítja a rosszul elhitt mérték,
lélekbe csapódik az elhangolt érték…
..és felzsong a vérben…
….rozsda, ha sír az ér…
…felzokog a lélek, s a fénybe visszatér…
…univerzum suttog, titkos kódok tépnek…
…lelkek találkoznak…
…s mindörökre szépek……szépek…


https://youtu.be/JhCEXRgbc_M


taníts szeretni!szeretni taníts én kedvesem
álmaid hídján ha még létezem
szorítsd erősen a két kezem!

szeress így is összetörten
szeress engem megyötörten
szeress csendek hullásában
szeress idő múlásában
szeress tegnap dúlásában
szeress fáradt látomásban
szeress éber álmodásban
szeress örök változásban…

…szeretni taníts
csak ezt kérem
szeretni foglak…

…megígérem…
légy a fény!


elhittem rólad
elhitted rólam
hazugság minden
a múlt idő

lángolt az égbolt
nőttek az árnyak
elképzelt pokol volt
rekkenő

vad vihar tombolt
holnap-szilánkok
suttog a szó még
cselszövő

lidércfény lobbant
jövőt kiáltva
álmokat durván
eltörő

erdőben járva
fényt nem találva
mérgezett gondolat
elsodort

közel a távol
elrongyolt fátyol
a valóság nagyon
messze volt

lobbant a csöndben
doh-szagú ködben
mikor a szív már
nem dalolt

ismerj meg engem
még nem voltunk ketten
rajtunk a hajnal
áthatolt

ismerj meg kérlek
mielőtt mennék
mikor még nem vagyok
kitalált emlék

…elmúló időnk már átkarolt…

valóság talmi
vad viharában
még itt a perc
és rám hajolt

újra megcsókolt
felriadt álom
pókhálos csendből
szőtt az éj

derengőn villan
el nem eresztem
elhiszlek
higgy el…

…légy a fény!https://youtu.be/IayPemBLZdk

találj rám!


ha más húron is rezdülök
találj rám ha eltűnök…!

…ha elsodor majd a nagy vihar…

suttogd azt hogy
semmi baj!
titkom légy ha álmodom
megtalálsz múlt-lábnyomon…
…elérhetsz még…
…ezt tudom…

vergődöm
sikoltok
a szív elér…

…megfizettem
mindenért…

… kapaszkodnék …

nyújtsd kezed!

ígértél egyszer végzetet…
…és ha kihunyt mára a képzelet…
…lehetek nyár-alkony…
…szép neked?...
…őrizz és védj!...

…még lehet…

amikor elrejt a végtelen…

…találj rám!…

…vigyázz az életen!…

…amikor megrág a vén idő
mikor az ifjúság eltűnő
és színtelen már a szivárvány…
…vigyázz rám!
aranypor


aranyfüst száll némán
sebzett lelkemen
halvány füstje rebben …
…vérző sejtelem…
…túlcsorduló idő…
…vihar hirtelen…

…s a tegnapba robban…

…rendült csendeken…

…felzokog hangtalan…

túl a könnyeken
a földre borulna
fáradt éjjelen…

…bánatot zúg a szél
s a perc fáj nekem…
egyedül


rosszarcú magány
átkarol
vonszol
most nem válaszol

csontkézzel szorít
vánszorog
övé lettem
a szív zokog

ölel magához
horkan halkan
Istenem
én nem ezt akartam!

nem simogat többé
az esti szél
beletörődtem…

…a csend beszél…

mikor nincsenek új csodák
álmodott álmatlan éjszakák
amikor vége…és nincs tovább…https://youtu.be/V7aLlE1kckE
csak így lehetelfáradt szerelmünk papírdobozában szilánkos hangon csörög a fény…

…a fény…

szerelmet játszottunk akkor te meg én.

te meg én…

szó becézett reggel…de most a szó kevés…

…most a szó kevés…

…halálos varázslat…elnémult reszketés…

hitet rabló árnyék…

…több ez mint büntetés…

…több ez mint büntetés…

szerelmet játszottunk, elhittük így lehet

álomnak láttuk igaz a kék eget?

papírra írtuk akkor a végzetet

együtt álmodtunk…

… elég a képzelet?...

…és senki sem tudta a főnix él…

vad haldoklásból…még visszatér…

…csendünkbe rajzolja az életet…

…mert így lehet…

…mert csak így lehet…


https://youtu.be/Q8aOvYO-Wvs


a lélek csapóajtóján
újra feléd lépek,
kis villanásaid
lassan hozzám érnek…

…és időtlen álmokba,
fájón visszatérnek…

…hol tér és idő szétszakad,
napokból ellopott
igézet pillanat…lobban…

…és iszom szavad…

…akkor megint a lélek él,
megszédült álomra fényt cserél…

…érzéssé változik…

csillanásba olvad,
a szerelemtől áldott,
titokzatos holnap…https://youtu.be/vwppurbS250
szavak hullanak, alkonyi felhő,
megérint, becéz,
és elszalad.

kristályköd bomlik, hófehér pára,
szárnyait bontja,
itt marad.

nyárba írt dallam, fellobban halkan,
fényre az érzést
váltja át.

nap hevítette, csend betakarja,
óvja az álom,
a szív odalát.https://youtu.be/vwppurbS250vonzásbandelejez a régmúlt,
időörvény árad,
szorít vasmarkával,
s a lélek egyre fárad.

tegnap dúlásában,
idő múlásában,
virág nyílásában,
felelet rezzen…

…hogy egyszer halálos szerelemben
a szívemre olvadt minden szavad…

…lehet hogy csak álmodtalak?...

felcsattan az érzés,
mit gondolat meg nem ért,
és robban a vérbe…

…miért van ez, mondd miért?

nem most van a most,
ezt egyedül te érted,
örök titkunk marad,
bár sohasem ígérted…

…ránk zuhan az idő
reménytelen árnya,
törött szárnnyal zuhan
a színevesztett mába…

…és álmodnak a sejtek,
bár nem hiszünk benne,
valóság csorog le,
maradna és menne…

…hol emberek élnek,
az örvényen túlra,
mert ott van az élet…
…a hétköznapba bújva…


https://youtu.be/JhCEXRgbc_Mgrimasz


a jövő szembejön nagy sokára
felismer, megint nem köszön.
„reszket a hold a tó vizén” még,
miért is fél, ha tündököl?
tündérkert omlik éjszakára,
a kedvenc álmom meg eltörött.
halk szava lobban,
had’ fájjon jobban
lehet hogy alszanak a hűs ködök.
csók ízű dallam, szívedben halljam
álmodban asszem’ eljövök :)https://youtu.be/nHcQAjc8xJk

szétszórt engem.
azt talán.
mint gyöngyöket
az asztalán,
darabokra szétszedett…

…és rájött hogy tévedett…

azt szeretném
azt nagyon,
hogy mosolyod
megkapom…

… és ha mégsem…

…álmodom…

…szerethetnél…

…nem tudom…

úgy szeretném,
úgy talán,
legyünk úgy,
mint hajdanán.

szerelem volt.
az talán.
kattant ér
a szív falán,
vágy és halál…

… jó arány…

és több is volt még…

…még talán…

…ezer álom…

…mind talány…

..szerelem volt…

…egy parány…https://youtu.be/ndy3kKbtoik

egyedül


rosszarcú magány
átkarol
vonszol
most nem válaszol

csontkézzel szorít
vánszorog
övé lettem
a szív zokog

ölel magához
horkan halkan
Istenem
én nem ezt akartam!

nem simogat többé
az esti szél
beletörődtem…

…a csend beszél…

mikor nincsenek új csodák
álmodott álmatlan éjszakák
amikor vége…és nincs tovább…https://youtu.be/V7aLlE1kckE


a lét peremén


az őrangyalod leszek, ugye elhiszed?
minden gondban, bajban veled ott leszek.
leszek az oltalom, védelmező árnyék
őrzöm minden lépted, hisz’ annyi minden vár még!
leszek majd a csönded, ha félelem ölel,
leszek a nagy kaland, mi soha nem jön el…

…a könnycsepp is leszek fáradt arcodon,
s ha letörölni őket soha nem tudom…

…érezlek, érezz a lét peremén,
őrizlek, óvlak, ott leszek én…https://youtu.be/fqrjxcL798g

takargat a kezed


soha nem sejtettem ,
a lélek ha szeret,

…de álmomban éreztem, hogy takargat a kezed…

kalandnak hittelek,
hittem így gondolod…

…s ha elfelejteni többé soha nem tudod…

…tovább ezt akkor sem álmodod…

örök titok voltál, szabad, vad közöny…

..s ha abban a percben fénybe öltözöm…

…kettőnk szerelméhez akkor sincs közöm…

…és nem néztél úgy rám…

talán sohasem,
nem gondoltam soha,
hogy ez szerelem,
nem ígért nekem
semmit a szemed…

…de álmomban éreztem, hogy takargat a kezed…


https://youtu.be/NZlObOnS0Wc


lélekcsere


azt mondod furcsa változás, azt mondom titkos állomás,
a vonat egy percre ott még megállt…

…s valaki kérte a szép halált…

a vonat akkor még ott megállt,
felszállt valaki, más leszállt…

…s egy idegen nézte a rohanó tájat,
a visszatükröződő szemet, a szájat…

…gyökeret eresztett a gyenge, szédült testben,
és boldog volt hogy élhet a létízű-cseppben…

…egy dalt is hozott neked, mit hallott odaát,
a messzi végtelenben, mert ő még odalát.

tört testben tört lélek, de akkor egybeolvadt,
s újra kettészakadt, mint tegnap és a holnap…

…csak szeretni jött el, csak testbe zárt lélek…

álmodta a dalt is, ha álmodott szépet,
fény nélkül csak test volt, s várta őt az élet.


https://youtu.be/QTVqaNB5m3Y


csapong


csapong az árnyék
reggeli fényben,
vibrál a lépte,
lélekbe égve,
messzire kéklik
a depresszió.

„reszket a hold még a tó vizében”
nem ezt akartam
és nem ezt kértem,
dobban a dalban,
elhalkuló.

izzik a vágy is,
harcol a fénnyel,
dac betakarja,
őrzi az éjjel,
valóság robban,
csend-zivatar.

villan a ködben,
eltűnik végleg,
nem tudja senki
a szív mit akart?

borzong a pára,
hitet találva,
jegesen sóhajt,
csontig ható.

lélegzet hívta
halálos vágyba,
csillanó álma
csak illúzió.
https://youtu.be/O8X-TT5Nkr4édes, múlik, árnyék, suhanás, asszony, göncöl-szekér


ezer fénytől ragyogott a göncöl-szekér,
ezüst lángját szórta karcsú holdkaréj,

…hiszem és elhittem, a titkom ma elér…

hozzád száll az érzés, halk suhanás,
lelkemtől lelkedig……simogatás…

…s a szemedre csókol elvarázsolt álmot,

borzongató árnyat, mi szerelemtől áldott.

bűvös ihletet hoz, szédült pillanat,
s lelkedbe rajzolja szerelmes vágyamat.

forró csókot vetít,asszonyölelést,
gyengéd érintést is, soha feledést.

földi érzést ígér, csak…szívdobbanást…

…el nem múló vágyat…s a nagy zuhanást…

borzongató hitet, ha hajnal pirul,
amikor az érzés a szívbe simul,

…amikor a vágy is egy percre csitul…


https://youtu.be/ZBM2NIQ62WUzuhanás


megreccsenő fénybe szórt
vad rianás,
robbanás a szívbe,
lét-zuhanás.

mélységekbe taszít,
és az égig emel,
tátongó szakadék,
mi örökre lenyel.

…sikoltok utánad, és az űr nem felel…

lüktet a sötétség,
elhordozom,
reszketnek a vágyak, feláldozom.
nem látsz, és nem látlak,
hűs oltalom…

…s a lélek vitorláit ha eloldozom, fennakadsz karcolt visszhangokon…


szeretlek:)


szeretlek téged, mint ártatlan gyermek,
szeretlek mert az Isten a szívembe rejtett.

sorsod a sorsom is, és vérem a véred,
eldobott kövektől, vágytól sebzett lélek,

…a néma könnyeken túl…

…vagyok tükörképed…

csak nekem rendeltek, a jobbik felemnek,
szeretlek kedves…

azért, mert szeretlek:)veronai csendben


felsebzett csend őrzi a szívek lábnyomát,
azt hogy egyszer itt nyílt

sosemvolt-virág,

álmait itt hagyta, és bűvös illatát,

…amikor halálosan fájt a vágy…

és hordott a szél vérző titkokat,
lobbant számtalan tiltott gondolat,

…de a szerelem örök, a légben itt maradt…

a lélekbe sajdul, a lélegzetbe vibrál,
ezernyi borzongás, a szerelem itt járt.

…a szemedben rezzen, hogyha nincs szavad…

együtt fut a széllel, ha a szél szalad,
és suhan kacagva, ha a szív szakad,
varázsol csodás álmokat,

…és fellobbant újra összetört vágyakat…

https://youtu.be/zCQMlyXMRJEmég menekülhetsz

felizzó lángörvény téged jelöl,
még menekülhetsz, mert szétszór és megöl.
lelkemben cseppkőként gyűlt gondolat,
magamban hordozom hiányodat.
csendes érzés mozdul felragyogó fénnyel,
és mérget csepegtet fájó szenvedéllyel.

…még menekülhetsz…


https://youtu.be/JxI26kmu24c


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!