Bejelentés


Szentkereszti Andrea oldala Honnan fogom tudni, ha elfogy a láthatatlan tintám?
áramlat,gyanútlan, hull, tenger, föld, alkony.
eltört fény oson
hold sugarában
megrebben újra
földre hull

alkonyi árnyék,
szívedbe rejtem
bánatot félve
gyanútlanul

sötétség árad
cseppben a tenger
reszket a szív még
de nem tanul
https://youtu.be/qnrybi_d9fE


száll, hív, elér, hibázik, elbír, újrégóta hívott már
most elér
fizetek minden
bűnömért…

…szerelem oltárán a szerelemért…

lábad elé szórok
tévedést, vétket
lábad elé szórok
mindent ami éget…

…s amit nekem adtál, a temérdek szépet…

nem maradt semmim már…

…sorsom viselem…

de a földig görnyeszt ez a szerelem…

érzés száll tehozzád
csend-hieroglifák
elszöknék a szívtől
mi elbír hibáthttps://youtu.be/Jsgn4Mk4vsE
könyörül, legdrágább, magasság, földindulás, gyönyörködik, áldott.szerelmes szavadban
gyönyörködöm
rám hullik elfáradt
emléközön

a legdrágább perc
földindulás
apró kis csendekben
az elnémulás

szédült magasság
halálos emlék
velem voltál egyszer
és szerettél nem rég…

…áldottak az órák…

…a találkozás…

elhagyhatna lassan
vad látomás…

néha kicsit könnyebb
mert messze repül
szívekre zuhan
és ránehezül…

…nem könyörül…https://youtu.be/Ey0E54XSsF4
keskeny, foszforeszkál, bűnhődik, reked, poros, sarlómagány színű ködben foszforeszkálok
keskeny sarló a hold
bűnhődnek az álmok…

…poros képzeletben
egy perc még itt rekedt…

…vártalak akár
hófehér ünnepet…https://youtu.be/gMWEx_-b93Q
tócsa, bánat, szürke, titok, hevül, olvad.csepeg az idő
elfáradt pára
titkolt tükörkép
eltűnő

megsebzett emlék
itt voltál nem rég
homályos árnyék
rebbenő

cseppen a csendbe
arctalan bánat
szívekben szürke
tócsa gyűl

csillan a hajnal
ezernyi zajjal
ébred az álom
nem hevül

lelkekre olvad
ellopott holnap
toppan a sorsba…

…egyedül…https://youtu.be/2i2khp_npdE
szól, darabokban, dönt, sodor, enyém, kér.darabokra hullott
illúzió-létem
mégis az enyém most
csak álmokat kértem
döntött a sors
tőlem végleg elsodor
rád gondolok mégis
a bánat hangja szól


szebben, harc, szomj,elenged, dallam, jelenés.váltott soros szerzőtárssalszebben múlik az idő
ha harc mögött dallam rejtőzik
érintésedben álom fejtődik
a szárnyára kap
és landol a holdon
örök szomjamat
csak veled oltom
tündöklő jelenés
minden percben sejtet
felfénylő izzásban
ébreszti a sejtet…

…álmodtalak téged s a hajnal elenged…https://youtu.be/c2mwcWWJDQIváltott soros szerzőtárssalszebben múlik az idő
ha harc mögött dallam rejtőzik
érintésedben álom fejtődik
a szárnyára kap
és landol a holdon
örök szomjamat
csak veled oltom
tündöklő jelenés
minden percben sejtet
felfénylő izzásban
ébreszti a sejtet…

…álmodtalak téged s a hajnal elenged…https://youtu.be/c2mwcWWJDQI
harag, lobban, tegnap, érintés, hoz, egykor.elhoz az álom
átölel
súgja a hajnal
még nem jön el
zsongnak
lázas tegnapok
ott voltam egykor
most hol vagyok?
szürke az ég
és rám szakad
megérint
tűzforró indulat
harag lobban
lángra kap…

…a magaménak tudtalak…


https://youtu.be/a9wEdHqgb60


suhan, idő, érzelem, pár, néma,átgázol.elsuhan a csended

…az égig ér…

…a szív még pár álmot remél….

végtelen idő

…megígér…

megreszket az éjben
néma hangulat

átgázol a percen…

érzelem…

…áldozat…


https://youtu.be/JhCEXRgbc_Mszikra, sóhaj, lég, ellen, eggyé, hegy.ködből sóhajtás
hétköznapi hajnal
tűnt ragyogás lángol
eggyé vált a nappal
ellenáll az éjnek
csak felfénylő emlék
halk szikra a légben
átöleltél nem rég…

…borzongás a reggel
nőnek árny-hegyek…

…féltelek…https://youtu.be/gMWEx_-b93Q

idő, száll, érzés, örök, este, rebbenrám csepeg az idő
gondolat száll
örök hitű érzés
szíven talál
törött szárnya rebben
hangtalan
simulna az éghez…

…minduntalan…

..s ha jő az este száz csillag felragyog
rajzol égi fénnyel varázsolt tegnapot…


https://youtu.be/OZkESaopE6A

jel, várlak, csend, fuvallat, érint, megnyugtatómegnyugtató szél
simít halk fuvallat
megérint a csended
tudod hogy akarlak
ezer titkos jellel
rezzennek az árnyak
várlak :)https://youtu.be/w2LIEhYz41k

létezés, tavasz, kirobbanó, sír, kötöz, fehér.


kis virág.
te nagy titok.
mit megfejteni
nem tudok
szépségedbe simulok…

…és újra tehozzád indulok…

…emléked felsír…

…sebez

... megkötöz…

vágyad hófehér vágyba börtönöz…

…s hallom sámándobok
ősi moraját…
száguldást a vérben
mint egy halk imát…

csontjaimba kúszó
lüktetésedet
szemedben
vágyam ég…

…az érintés leszek…

leszek a lét egén
én a napsütés

a tavaszod leszek
minden érverés

ha fáradt vagy kedves
az álom leszek
szerelmemmel írom
az égre a neved…

…az öröm is leszek…

kirobbanó…

amikor a szív már
megalkuvó…

árnyékoddá válok
ha te fény leszel…

…nélkülem többé már te sem létezel…https://youtu.be/NEub_JswwK0

halk, bizalom, cseng, árnyék, messze, szép.a szíved add most
szó helyett,
vágyódó szerelmes
szép szemed.
ölelj át!

érezzem két kezed…

…hold szórja égi fényedet…

…szórjon rám halálos végzetet…

…csókolj rám varázsos ihletet!...

maradj még!
ébred halk bizalom,
annyi mindent kell
még mondanom!

érints meg!
ne hagyj el!

…féltelek…

zárjon álmodba messzi képzelet…

…és álmodjuk együtt újra az életet!!...

…maradj itt a csendben
mikor nő az árnyék…

maradj itt!
szeretlek!
ne menj el,várj még!...https://youtu.be/zCQMlyXMRJE


kísértés, hiú, csók, jár, szorít, ellök.


kísértés az álom
szíven szorít
ez csak hiú ábránd…
…a múltba taszít…
…hol lábujjhegyen járnak
el nem csókolt csókok
libbennek a nyárban…
…s szó simul a szóhoz…
…elsuhan a szó most...
...ellök, felemel...
...kis csendekbe zárva…

...a szív még követel…https://youtu.be/m30uCx-oi08ellenez, fény, szikra, üveg, rejt, emlékezik


árnyat rejt a fényed
egy szikra elér
emlékezik újra…

…álmot remél…

csak nézlek bezárva
túl a lét üvegén
a kezemet nyújtom
te nem jössz felém

ellenez az élet
a sorsnak adtalak…

…vártalak…


https://youtu.be/ZHp3M5B-9uw

szerelem,erény,fájdalom,bánat, boldogság,alázat.


szerelem ez.
elfogadom.
te lettél minden
gondolatom.

hűségem nem erény
vállalom,
boldogság nekem most
a fájdalom…

…s fényedben születnek
furcsa árnyak,
szemükben csillan tört
alázat….

…szembejön, bólint most
a Bánat…

szerelmet ígért,
most fejet hajt…

…már megint, már megint csak felkavart…

csodákat rajzolt, az égre a napot…

…és szürke felhőt, de boldog vagyok…


https://youtu.be/TejAojL0Pbo


lobban, kedves, ismer, könnyed, feled, hoz.hoz tünékeny álom
nem feled
lobban talmi érzés
képzelet
fakó valóság
ismerem
nem kedves ez nekem
névtelen

könnyű léptű hajnal
átölel
nappalokba robban
a csend jön el


https://youtu.be/rZe_79B5aPI


https://youtu.be/_U-Kr6GknRo
lép, közöny, tegnap, lát, heg, vért.nézd!
ne lássa senki más
titkos kis heg
forradás
a tegnaptól sajog
mikor vérzett
közönyből növesztett
erős vértet

…s megsebzetten a mába lépett…zuhan, perc, egész, képzelt, világ, fél.adj elképzelt álmot
rám zuhanó lángot…

…mi szerelemtől áldott…

…s átölelsz majd akkor
a perc bezár
minden kerek egész…

…nincs határ…

…add hogy bízzam benned
ha fél világ ellenáll…

…fényedben szülessek…

…mint tűzmadár…


https://youtu.be/m30uCx-oi08


kegyetlen. lenge , sors, üzen, felidéz, vad.vágyak lélegzete
tűnő napsugár
lenge szellő ölel
megtalál

kegyetlen végzet űz
megígér
fellobban vad láng
égig ér

arcodat üzeni
felidéz…

…és keres még a szem…

…a kéz…

hazug a sorsunk
és nehéz

…becézne a szó még
ihletett
éjjelbe kócol
„nem volt” vétkeket…

…versbe borzongat fájó csendeket…

…és akkor elhiszem
újra szép lehet…


https://youtu.be/NEub_JswwK0
hiába, elszakad, reménysugár, érzés, éjszaka,száll.mi az oka hagyjuk
nem érdekel
messzire szállt érzés
hol téved el
nincsen itt már semmi
volt de elszakadt
nem vagy velem
itt most
kevés
az édes gondolat
hiába hoz
az éjszaka
tovatűnő álmot
ez csak hazug ábránd…

…a reménysugár álnok…https://youtu.be/LS9TIMUm9jY

titkos, különös, sebzett, erős, köt, erdejében.nem köt hozzám hűség
mégis fáj
különös percbe
visszajár
és mindig ugyanúgy
eltalál
vágyak erdejében
más ölel
és a titkos hajnal
nekünk
nem jön el
felrebben megsebzett
pillanat

erős kézzel szorít…

…és itt marad…https://youtu.be/Jsgn4Mk4vsE
eszményi, vél, leheletnyi, purgatórium, elveszett, lángoleszményi dallam volt
még mindig elhiszel
leheletnyi álom
egy percig elvisel
lángnak véled vágyad
tűzzel szembesít
megtalál
eléget

…és végleg elveszít…

purgatórium
megtisztult szerelem…

…talán még drága nekem…

eltaszít
megcsókol
felemel

..,a létbe lök újra…

… és végre felnevel…https://youtu.be/sPVK-iimZhw

ellenáll, lép, érték, veszélyes, vihar, szélcsend.csak egy tiszta lélek.
ez kell nekem
mint egy korty levegő
a lélegzetem…

csak egy tiszta lélek
él valahol
szívbe robban léte
úgy zakatol!

felsebződött hite
a mának ellenáll
keresne kincseket
szívben nem talál.

érték a szélcsendben…

…vihart ígér…

jövőbe lép a múlt
talán elér…

…tudom hogy vársz még rám…

veszélyes létezés
teérted van minden…

…minden érverés…

találkozunk egyszer
s nem leszel tévedés…https://youtu.be/24ikW4GkbvY

láng, ékes, ünnep, zord, eszmélet, ritka.ünnep az éj
ritka álmok
mikor hozzád
eltalálok…

…s lobbannak ékes
furcsa lángok…
zord fájdalom
hiszem áldott
talmi tűzben
szent zsarátnok
gyógyító tűz
csend
eszmélet

hiszek benned
most nem félek


https://youtu.be/lwtoJHvlbl0


szédület, hangulat, alkony, fest, gondolat, erős.
valami történik.
az éjen átsuhan
itt vibrál a létben,
szédület zuhan.
szél fest az alkonyba
csendes
szép mesét,
mint aki álmodja
régi kedvesét…

…és illan számtalan bűvös gondolat,
szívekben fészket rak furcsa hangulat…

mi fénykohóba repít…

…értem változol…

régen elmúlt érzést
újra áthozol…

…s lelkedbe
égi fény csorog

kincseid erős hittel
féltve markolod
s nem félsz majd
egyszer nekem átadod…

…ha eltelt is egy ezredév
még halljuk a tűnt zenét…

…veled csak veled lenne újra szép…https://youtu.be/7BVRqT98wcgbánat, tud, várj,őrizz, dobban, egyszer.szíved radarján
érzel tudom
érzed a fájdalmam
a bánatom…

…tudom téged kellett volna választanom…

érzem rezdülésed

…megérint…

…hagyom…

mint azon a bűvös napon
amikor láncra vert
a vad hatalom
mi hozzád köt
s ha nem akarom…

….akkor is téged kellett volna választanom…

te tudod
miért nem jövök
s ha megint
félbe eltörök…

…várj rám!...

…várj hangtalan árván…

őrizz meg!
őrizlek!
mert a szív hittel él
dobban akkor is ha nem remél…

…higgy bennem!...
egyszer eljövök

…omlanak testből
épült börtönök…

…és várok rád a köd mögött…

meglehet neked is fájdalom
a por

mert ott hagytam benne a lábnyomom…

…tudom téged kellett volna választanom..https://youtu.be/v_2r3NZ5DHU

kezdet, önmagamért, bizalom, kép, izzik, fanyar.
fanyar varázslat
a földről felemel
önmagamért bűvöl
mégsem hiszed el

szél szárnyára csap
és megigéz
rám tapos, elhagy
és sírva visszanéz

simogat, becéz
rám hajol
szeretném újra
de nem válaszol

mint érzéstől megriadt
furcsa kezdeten
mikor nem hittük
hogy fáj a szerelem

bizalommal kérem
a szívbe tép
húsba stigmát éget…

…s fájnék vele még…

összetört kép karcol
a napba hajít
vad robbanás izzik
kettészakít…

…egyedül zuhanok…

…de felszabadít…

https://youtu.be/yzirKVtSERUhűség, álomszerű, bizonytalan, kép, talány, teólomsúlyú lélek,
összetört talány,
bársonydobozában
a kőbe zárt magány.
vágyak útvesztőin
utat tör a fény,

együtt leszünk akkor…

…akkor te meg én…

álomszerű kép még,
végtelen vízen,
bizonytalan szikra…

…de most elhiszem…

…s vajúdva a jövőt, sorsom téged rendel,
hűség záporában reményt szór a reggel…

..ragyog égi tűzben…

…mert a nap mindig felkel…https://youtu.be/q0FsLbEXzcgszökik, kaland, fátyol, rebben, téved, este.
:) szélben fátyol rebben, fülledt ma az este…
…hozzád simul vágyón, az álom forró teste…
…kalandok emléke éjszakába téved…
…fantázia bűvöl…s megsimogat téged…
…tűnik a hajnallal, csak talmi fény lehet…
tegnapokból szökött, elárvult képzelet…https://youtu.be/OJBxNA8cX-Erejtőzik, hull, könny, dimenzió, forog, sejtésfurcsa dimenziódban sejtés forog,
falnak csapódik és elvánszorog...
...szédült gyertyacsonk ég,
...árny imbolyog…
…szökik furcsa léte…
…még álmodod…
…hogy öleled egyszer…
…és megcsókolod…
…s fény hull a kezedre ha vágy nyújtózik
megrebbenő lángban még elrejtőzik…
viaszból sír halkan égi könnyeket
s elég csendes hitben
hogy újra szép lehet…https://youtu.be/2jZFsQS8Veo
riad, kegyelem, félelem, kép, kétely, alázatszeretlek nagyon. nincs kegyelem
és szeretni fáj majd
szép félelem
csontjaimba kövült régi kép
most arcodban éled

szeress még!...

…s kétely aláz
megtagadom
rendelt sorsomat elfogadom
riadt álom…

…de hatalom…https://youtu.be/Ey0E54XSsF4
riad, kegyelem, félelem, kép, kétely, alázat


szeretlek nagyon. nincs kegyelem
és szeretni fáj majd
szép félelem
csontjaimba kövült régi kép
most arcodban éled

…szeress még!...

…s kétely aláz
megtagadom
rendelt sorsom elfogadom
riadt álom…

…de hatalom…

https://youtu.be/Ey0E54XSsF4
szél, jóslat, visszatér, elhisz, zaklatott, eszmélet.

jóslat ígért
de visz a szél
elhittelek
mennyit ér?
zaklatott álom
ha visszatér
lelket gyújt fel
a semmiért
oltja jéghideg
eszmélet
titkos erő
formáz
nem félek.https://youtu.be/KazJvYt8z3E


sikoly, eső, csókol,tánc, tép, múlik.magányos éjjel szór
esőpermetet
halk sikoly az este
csókol
álom-testeket…

…és egymáshoz sodor eltört lelkeket…

megrebben a lélek
fény-pillangók tánca
megérinti halkan
szívek vad románca
beletép
lángoló pillanat
elmúlik
lángra kap
itt marad…

megvillan
eltűnik
fényszilánk…

…szerelem vár még miránk…https://youtu.be/xshEZzpS4CQ
szilárd, mély, ártatlan, bolyong, szerte, alkonyodikha igazán szeretsz kivárod amíg lélegzetemből ártatlan önmagad újra klónozod…
…a lélek vitorláit lassan eloldozod…
s hagyod szilárdul a sejtjeidbe foganni a kis molekulát ami társammá formáz…
…még a vak éjen át bolyong, de megérzed mélyen ős-szavát…
s szerelem szórja szerte szét
a végtelen idő halk neszét…
…zendülnek kihunyt dallamok…
…ihletett örök alkonyok…
…amikor két szív dobog…
…amikor lelkedre olvadok…
…amikor a dal én vagyok…https://youtu.be/JhCEXRgbc_MTavasz, víztükör, orgonaillatú, fény, mélyen, sugárzó


ongonaillatú álom
tavaszt ígért,
minden adtam volna én
akkor semmiért.
mélyen a szívemben lobbant a láng,
szerelem várt
talán miránk…

…amikor olvadt a jég, fagyos víztükör…
…sugárzó fényében halálra jelölt…
…s a feltündöklő éjben …
… a fény mégis megölt…https://youtu.be/kAZXfho-Omc

időtlen, mesél, tekintet, olvad, holnap, suttog.időtlen szerelem.
érint a szél…

…virágban az alkony,
a nap a vízhez ér…

…minden, minden ma rólad mesél…

nevedet suttogják álmodó csillagok,
vibrál most a lég…

…ott vagyok…

…s percbe rebbent vágy lesz a találkozás,
szíveknek titkolt tárulkozás…

…hol vágyat perzsel a tekinteted,
és tétova bókot ad a kezed…

…vallomás a csókod…

…olvadok…megígérnek a holnapok…

álmodj egy kicsit még!..

…ott vagyok…


https://youtu.be/_PKTU1goGxIhalk, elvarázsol, bánat, véd, igaz, ámít.


halk suttogás ámít,
hazug de nem számít…

…elvarázsol, kábít…

…pillanat…

…átölel, megvéd…

…simogat…

…nem igaz…

…mégis szépet ad…

…szél kergeti a bánatot…
…a szárnyára kap…
…és a napba dob...
…boldog vagyok és nem tudod…


https://youtu.be/ydPwn3Hpn80

látomás, szeret, meggyőz, lop, ezer, kezdet.


ellop a valóság.
a tegnap látomás
vár még ezer lépés
útelágazás
hol elengedem végre
a múltam kezét
amikor elhittem
csak szeretve szép
meggyőzött az ész
biztonságos kezdet
nem fáj már a szív
most mégis miért reszket?

ígéret, hazug, titok, láz, lábnyom, égetígéret a nyár.
egy hazug titok.
amit érzek soha
meg nem tudod…

…amikor teérted éget a láz…

…keress az álmodban, még megtalálsz…

…amikor emlék-lábnyomon még egyszer átlép a fájdalom…
holnap, világ, hétköznapi, titkos, napsütés, óramegígért a holnap,
napsütés, tavaszi,
hétköznapi zsongás
már szinte hallani :)
titkos belső világ,
áradó varázslat
rajzol boldog órát
mikor megtalállak:)
https://youtu.be/owXLBoTkO8o
sóhaj, merész, égbolt, hófehér, fáradt, elhiszem.ezer csillag ragyog.
éjszakai égbolt.
csak egy merész álom,
de gyönyörű szép volt.
sóhaj most a csönded.
csak láz, csak érzelem,
s ha ölelésed néha
még elképzelem,
égszínkék tavaszban
a vágy hófehér,
fáradt lánggal lobban,
mondd mennyit ér?
szívbe robbant érzés.
jól ismerem,
szerelmet szór a szél…

…s a szélnek elhiszem…:)https://youtu.be/VBWDImXpLmI


sas, halvány, nefelejcs, szilaj, képzet, galamb


álom voltál csak.
egy halvány képzet
eltört szó a szívben.
és voltál a vak végzet.

egyszerű kis virág.
nefelejcs a gazban…

…s dallamban a dal, mi átölel halkan…

voltál szilaj erő,
szárnyaló sasmadár,
kőbe vésett érzés…

…mi mindig visszavár…

szelíd galambról hullt elszálló tollpihe…

…mit elvisz a szél…

…s nem pótol semmi se…

https://youtu.be/iekSBSA46NQ
tánc, jövő, szó, öröm, kerül, lát
lát a jövő. a szó égi fény.
megérint, megéget. csalt remény.

…szép sugarában néha porszem táncol…
szeretlek, szeretlek, kimondom százszor,
minden gondolatom csak tehozzád láncol…

…szívemben a bánat elszenderül,
és minden végre a helyére kerül…

…a csillagok éjjel tudom rám nevetnek…

…szeretlek…

https://youtu.be/MRwOgD2EghA


vár, dallam, másik, új, tiszta, kedves.
új dallam vár,
ha álmodsz szépet,
tiszta és kedves.
egy másik élet:)
nehéz, fény, ész, villámcsapás, kerget, nyárvég.szívtől az ész ma vágyat rabol,
„nem hitt” érzésről a tegnap dalol,
amikor még nem az ész az úr,
s felragyogó fénytől a szív vakul…

…és megint, már megint nem tanul…

…de nem jön a tavasztól már üzenet,
s ha kerget a nyárvég falevelet,
a sors oszt ma újra tört szerepet…

…sodorja tőlem ki úgy szeretett...

…sodorja sóhaj, űzi a szél…

…fáradt árnyaknak még vihart ígér…

…ölelést…

…fájó földindulást…

…lángoló szerelmet…

…villámcsapást…

…angyaltól ihletett szárnysuhogást…

…álmokba torzult vágyakozást…

…és lobban égi szikra, a csillagokba írva…

…zendül egy régi dal, szivárványba sírva…

…szívembe suttogott halk gondolat…

…megérinti szíved…

…és ott marad…https://youtu.be/5QALeurURB0

higgadt, pillanat, józan, szerelmes, várakozás, köd.magányból épült higgadt kőfalak…

…omlanak…

…ködből szőtt …édes pillanat…

…vártalak…

…és józan valóság fröccsen most az égre,
talmi színes ábránd, képed festi szépre,
álmokat rajzol, az égre a napot…

…azt hiszem már megint szerelmes vagyok…:)https://youtu.be/UdKZJhmm7i8
szól, rend, gyenge, füst, suhan, láng.


lobban gyenge lángja.
nézem én.
rajzol tündérmesét,
gyertyafény.

álmát simogatja
holdvilág ezüstje,
nyújtózik az égig,
megérint a füstje.

imbolyogva sír még
viaszkönnyeket,
édes dallamon szól

…titkos végzetet…

..és suhan tétován…

…szíven üt a rend…

…eltűnő varázslat,,.

…korom most a csend…

…lobbanna még lángra…

...fájó képzelet…

…hiszed s elhiszem…

…hogy újra szép lehet…https://youtu.be/9NntA_H5v9E
tudom, kereslek, fájdalom, élet, hord, várlak.tudom hogy szerettél,
felismerem
fájdalom, lemondás
az élet nekem
hordom kemény sorsom,
megroskadok
két világ közt élek…

…álom vagyok…

…kerestél, kereslek…

…várlak…

…s ha csendes éjszakákon elhoznak az árnyak,
emlékek ölelnek, érintenek…fájnak…

…szorítanám kezed a hűs reggelen…

...de soha nem ölelsz már…

… Egyetlenem…https://youtu.be/3IwgXWxTYCI


évek, csalt, hűség, idő, mond, találkozik.
megcsalt hosszú évek, múlt idő,
gyémátszilárd hűség, eltűnő,
letaglóz a jövő, az árulás,
szembejön a holnap, álruhás.
…és nem mond semmi vigaszt,
találkozást,
csendjében a titka…
…a változás…https://youtu.be/FaFS_-1mE00

tetem, mar, lak, lapos, nyelv, kár


megírom mint mindig teszem,
de múzsám ma egy verébtetem.
miss you https://youtu.be/VKuSHuj-idY éppen ez a napi tervem,
csak azt nem tudom milyen nyelven.
nem lírai, lehet lapos,
de felettébb hangulatos:)
e pár sor mar és bennem lakott,
a fejed most vakarhatod,
szavaidért pont ezt kapod:))Üres, fény, tavasz, víztükör, hársfa remélhársfák közt a szellő
ha arcodba fúj,
reggeli napsugár
ha szívedbe szúr…

…ott vagyok…

vagyok üres titkod,
elmúló hangulat,
szirmot bontó érzés…

…mi tavaszról itt maradt…

…üvöltő zajban a csendes víztükör,
ha kelő nap rajta fényben tündököl…

…vagyok tiszta álmod remények hajnalán…

és feledés leszek,
egyszer majd talán.
álmodoztam rólad, ez volt minden kincsem…

…de messzire mentél…

…és most semmim nincsen…

…csak érzések szomja, reményt adtál…

…elfogadtál…


https://youtu.be/tP5KO79_8S8


igaz, hit, tűnékeny, ragaszkodás, erő, visszaad.tűnékeny ábránd

…és elveszett…

visszaad néha a képzelet…

de túl nagy erő…

a „nem lehet”…

…s vágyba feszülve őriz
szürke csendeket…

felkorbácsolt sorsok,
a hit kevés…

…s ha karodban átjár a reszketés…

…ez csak a vágy…

…elmúló tévedés…

…álom volt csak…

…semmi más…

…ébredő élet…

…ragaszkodás…

…tűnő varázslat…

…látomás…

egyetlen igaz gondolat,
egyetlen bűvös pillanat,
eloldoz, megláncol vágyakat,
tudod te is…

…hogy nem lehet…

…hogy nem szabad…


https://youtu.be/3sUCyrpPnNE

https://youtu.be/gMWEx_-b93Q

otthon, idegen, végérvényesen, szív, tudat, lehetetlen


csak nézlek.
a vágyam a szemedben
ott ragyog,
szíved a szívemben
otthonod.

kéz ér gyenge kézhez, és a fény

…rácsorog…

…álmodom…

…most már végérvényes bennem a fájdalom…

lehetetlen érzés, sosem vagy idegen…

…de sosem tudhatod meg, mi zajlik idebenn…

…semmit sem szólok majd, ha eljön a pillanat…

…amikor azt hiszem minden szó elakad…
https://youtu.be/Ia7mnATlN1k

illékony, elfelejtett, átlép, földszagú szél, üvegfal,vagyok.…süvít a lét…
…földszagú szél…
…ezer elfelejtett álmot ígér…
…s rohan dallamán egy gondolat…
…tépve elhangolt húrokat…
…egyetlen édes pillanat…
…árnyéka fájón megmaradt…
…s átlép az érzés illékony üvegfalon…
…elfelejteni még nem akarom…
…amikor fény voltál, mi árnyat hagyott,
árnyékodban régen...
…az árnyék vagyok…
https://youtu.be/jvfVYhiCBgk


sejtelem, tűnő, múlt, villanás, elárul, titkos.


…villanás a múltból…
…régi kapcsolat…
…rebbenés az éjben…
… súgja titkodat…
…elárul az érzés…
… látom arcodat…
…eltűnő varázslat…
…valami itt maradt…
…bőröm alá kúszó fájó sejtelem..
…mindig itt voltál…
…át az életen…
…vérben lüktető kód…
…örök gondolat…
…vártalak…
…érted fuldokolva a vágy viharán…
…egyszer szerettelek…úgy igazán… :)
https://youtu.be/jvfVYhiCBgk

nap, érted, áldás, szürke, gyöngy, menekül
létre fagyott pára.
csodás jégvirág.
akarlak hogy fáj már
nem a te hibád.
elfelejtett álom
ha az égre feszül,
gyöngyöt szór a tegnap,
és elmenekül…

…feledni akarlak…

…nem sikerül…

lángok közt a szikra
lobbanó lélekben…

…áldott a pillanat…

…hogy érted élhettem…

…s fénytelen napokba
hogyha vágyat hintesz,
minden olyan szürke…

… hiszem, megérintesz…https://youtu.be/MtL2xfj0VyE

illékony, ragyog, talmi, ábránd, visel, egyszerszeretettel szeress!
a vágy illékony, talmi,
felkavaró ábránd
a percbe belehalni.
a szerelem izzik,
a szeretet ragyog,
nem tudjuk a napját…

…egyszer tied vagyok…

ólomsúlyú idő, sorsom viselem,
szeretettel szeress, ha jön a szerelem…:)
https://youtu.be/OERk-MLHvrY


akad, idő, csobban, szép, szédült, adrenalin.elakadt perc…

…és akkor a film megállt…
…azt hiszem valami eltalált…

…s fülembe súgta a szép halált…

…hol omlik örökre, tér, idő…
…szédület…
…vibráló…
… eltűnő…

…s zsigerbe csobban a kő-magány…
…értelme semmi…
…vagy talány…

…száguld a folyó…s a lét partjain…
…fennakad életvágy…
…adrenalin….

…utolsó vergődés…

…szalmaszál…

…azt hiszem valami eltalál…

..fájni fáj…

…úgy érzem szép ha fáj…:)https://youtu.be/VKuSHuj-idY

nagyapó, bányarém, tagbaszakadt, álmodik, erős, éjszaka.
holdvilágos éjszakán nagyapó álmodik talán,
mikor még erős volt, és tagbaszakadt,
szép leány is mennyi akadt!
szebb nem volt e földtekén,
ma egytől-egyig bányarém:)
újak: szikár, dali, ébrenlét, öröm, gyönyörű, tájminden vágyam éppen egy szikár és fess pali,
megvalósult álom, öröm milyen dali,
és csodaszép mindig, mint Budapestből Lali.
gyönyörű és mesés, mint tavasszal a táj,
mert komolyan mondom, a Lali csupa báj.
teremjen itt pikk-pakk, álom ébrenlétben,
szerintem most rögtön egy Lalit kérek szépen:)
csend, fagy, felhő, napok, virág, kedves.
józan ész áldása tűzkorbáccsal
megvert,
könnyben fuldokolva még láttam
az embert…

…s a csend adott kezembe végre
méltó fegyvert…

fáradt sorsba fagyott, szótlan büntetés
…ha kerül az álom, arcán rettegés…

…megriadva hátrál, tükröt eléd tartva,
síron a művirág, a hantot nem takarja…

…néma törésvonal, eltévedt hiteden,
valamikor kedves, most hazugság hirtelen…

elképzelés egén támadt felhő,
szürke,
verőfényes ábránd, árnyékba szédülve.

…s ha az égre csíkot húznak megfáradt napok,
a nap pihenni tér már, s az árnyékok nagyok…

…az éjben talmi csillag még feltündököl,
pislákolva villan, majd a porba dől…

…még hullócsillag lehet, ha szépségbe kövül,
és csak egyetlenegy, egy a sok közül…
https://youtu.be/T-YflqL5tMY

új szavak: szenvedély, elenged, telve, birtokol, elme, merengelhozott az éjjel
szenvedéllyel telve,
megsimított forrón
az álmokból szőtt kelme…

…de foszlányokra tépte az ébredező elme…


érzés volt, megrebbent
az éjben birtokolt,
és közben a szív még
úgy zakatolt!...

…pedig csak eltévedt ábrándon merengett…

talmi üveggyöngye a hajnalba dermedt…

…s fagyott lángba zárva,
reszketőn elenged…https://youtu.be/XkDzwe6sTRU
eszmélet, borongós, hajnal, leplez, könnyű, vad
…elbirtokolt hajnal..

. …egy napos eszmélet…

…a szív esti pillangó…

…és újra eltéved…

borongós köd leplez
elvadult álmokat,
könnyű fény öleli…

…s ő lesz az áldozat…

tört szárnnyal nyújtózik
végső szenvedélyben,
s utoljára egyszer…

…még megfürdik a fényben…https://youtu.be/g6GGqoQG6-Y

https://youtu.be/1qH6W7pG3RE

mosoly, kellem, ihlet, gondtalan, várlak, csapong.


https://youtu.be/6csuyifUDko
gondolat, szabad, vér, látomás, szeretlek, lángaz álom szabad. éji láng,
egyetlen elképzelt éjszakánk,
…amikor átölelt a gondolat,
magaménak tudtalak…

tudom csak álom volt,
semmi más,
„sosemvolt” szerelmünk
látomás.

mégis ha látlak,
úgy zúg a vér!
önfejű ábránd
megígér.

minden rezdülésben
téged kereslek,
szeretlek nagyon,
azért mert szeretlek:)
https://youtu.be/XB7WhVlE3wA

villámcsapás, feloldozás, emlék, kék, perc, megigézett.
sejtjeimben emlék a találkozás,
felhők mögé rajzolt kék látomás.
megálmodott érzés súgta jöttödet,
mindig vártalak, mint szép igézetet…

…és itt volt a perc, vad villámcsapás,
bűneimért leszel…

…a feloldozás…https://youtu.be/owXLBoTkO8o

pillanat, jel, érzés, rajzol, fény, szól.
szól a fény most…
…és rajzol varázsolt árnyakat,
álomból szivárványt,
ébredő vágyakat.
szívbe szédült érzést,
mit elhoz a pillanat,
a percben felizzik,
és sokáig itt marad.
talán ez égi jel,
csak egyszer láttalak…

…vártalak…
https://youtu.be/PcPmokVbz3A


csoda, halk, tűnő, gyengéd, hiányzol, nyár.halk csoda voltál.
egy tekintet,
gyengéd.
felvillanó ábránd,
csak eltűnő emlék,
amikor öleltél egy nyári napon…

…s azóta te vagy minden gondolatom…

hiányzol. várlak nagyon.https://youtu.be/2O9nJcywu2U

gondolat, szabad, vér, látomás, szeretlek, láng.Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!